Gradimo

Skupina Pomgrad je usposobljena za gradnjo najzahtevnejših objektov. Specializiranost posameznih družb znotraj skupine nam omogoča izvajanje vseh vrst objektov visoke in nizke gradnje:

 • stanovanjski objekti
 • poslovni objekti
 • turistični objekti
 • industrijski objekti
 • parkirne hiše
 • montažne hale
 • športni objekti
 • ceste
 • globinsko vrtanje
 • geomehanske raziskave
 • globoko temeljenje
 • pilotiranje
 • sidranje hribin
 • horizontalno vrtanje
 • jet grouting
 • mostovi
 • premostitveni objekti
 • kanalizacijski sistemi
 • čistilne naprave
 • vodovodi in plinovodi
 • melioracije
 • regulacije vodotokov

Naše gradnje stojijo na temeljih zanesljivosti, celovitosti in partnerstva.

© Studio Marketing 2017