Proizvajamo

Skupina Pomgrad ima več kot 30 let izkušenj pri proizvodnji gradbenih materialov in proizvodov. Z lastnimi resursi zagotavljamo visokokakovostne osnovne gradbene materiale, ki so certificirani in skladni z veljavnimi standardi. To nam omogoča širok izbor ter veliko prilagodljivost potrebam trga osnovnih gradbenih materialov. Proizvajamo:

  • gramozne in kamene agregate
  • betonske mešanice
  • asfaltne mešanice
  • betonsko galanterijo
  • betonske varnostne ograje – BVO

Le z vrhunskimi materiali se lahko izvede vrhunski projekt.

© Studio Marketing 2017