Poslovni in javni objekti

Sestavni del vsakega urbanega okolja so neprestane dnevne migracije ljudi zaradi zadovoljevanja potreb po javnih storitvah, ki jih tako urbano okolje mora nuditi ljudem. Od tod izhaja potreba mest po javnih objektih, ki omogočajo izvajanje takšnih storitev. Skupina Pomgrad ima veliko izkušenj, ne samo v izvedbi, temveč tudi v pripravi ustreznih projektantskih rešitev, ki so nemalokrat podvržene zaostrenim robnim pogojem, kot so varstvo kulturne dediščine, pomanjkanje prostora ipd.

Šole in knjižnice, finančne ustanove ter različne poslovne objekte odlikuje naš koncept »uporabniku prijazna gradnja«.

© Studio Marketing 2017